Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMW B

– Bật và cài đặt không.
– Phù hợp với độ dày của gỗ (được chọn từ bộ nhớ).
– Đo và đọc độ ẩm.
– MAX, bộ nhớ hoặc chế độ Quét.
– Nhập khối lượng riêng của gỗ từ 250 … 1100 kg / m3 cách nhau 10 kg.