Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMW T Đức

Phạm vi đo lường0 … 60% H 2 O cho vật liệu xây dựng.
2 … 30% H 2 O cho gỗ
Độ phân giải0,1%
Độ chính xác0,5% (vật liệu tham khảo)
Độ sâu đocó thể điều chỉnh từ 10 đến 30 mm