Máy đo khí thải testo 350

  • Bộ nhớ (tối đa) : 250.000 giá trị đo
  • Nhiệt độ bảo quản : -20 đến + 50 °C
  • Trọng lượng : 4800 g
Danh mục: