Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-4 set 2

  • Nhiệt độ lưu trữ: -25 đến +70 °C
  • Khối lượng : 348 g
  • Thời gian phản hồi: < 1 s
  • Kích thước: 190 x 57 x 42 mm
  • Nhiệt độ vận hành: -20 đến +50 °C
Danh mục: