Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100

Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Kimo KIRAY 100:

 

Đo bằng hồng ngoại, chỉ điểm tia laze

Nhiệt độ: -50 ° C đến 800 ° C.

Độ chính xác: +-2.5°C (-50°C-+20°C); +-1°C(1%)(+20°C-+300°C); +-1.5%(+300°C-+800°C)

Độ phát xạ : 0.95

Giải mục tiêu (x/1) : 20/1

Chức năng Min/Max

Quang phổ phản ứng:8 -14um.

Thời gian đáp ứng: 150ms