Lưu trữ thẻ: Bộ chuyển tín độ ẩm Testo 6651

Bộ chuyển tín độ ẩm Testo 6651

Bộ chuyển tín độ ẩm Testo 6651

Bộ chuyển tín độ ẩm Testo 6651 Humidity transmitter Testo 6621 Tính năng Bộ chuyển tín độ ẩm Testo 6651 Phạm vi: 0-100% RH (6681 mô hình chỉ). Độ chính xác: lên đến ± 1% RH Nhà nhựa (mô hình 6651) Vỏ kim loại (model 6681) 2 dòng màn hình LCD Độ phân giải: 0,1% […]