Lưu trữ thẻ: HH-411

Máy Đo Độ Cứng cầm tay Mitutoyo HH-411

Máy Đo Độ Cứng cầm tay Mitutoyo HH-411

Máy Đo Độ Cứng cầm tay Mitutoyo HH-411  Thông tin sản phẩm về Máy Đo Độ Cứng cầm tay Mitutoyo HH-411: Specifications Model HH-411 Order No 810-298 Display Hardness Range L-Value (ASTM A956) Detector Input device D(carbide ball) Fuctions              Conversions: HL, HV, HB, HRC, HRB, HS, Judgement: OK/NG Offsetting Memory: 900 data Indentation Direction Any […]