Lưu trữ thẻ: Máy đo PH/ORP

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8014

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8014

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8014 Hanna HI 8014 Educational Portable pH/ORP Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8014 Hiệu chỉnh bằng tay Lựa chọn chế độ dễ dàng Chắc chắn để sử dụng nặng HI 8014 là chắc chắn, máy đo pH cầm tay thiết kế […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 83141

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 83141 Hanna HI 83141 Portable Analog pH/ORP Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 83141 Dễ dàng dẫn một hoặc hai điểm hiệu chuẩn Nhiệt độ tự động bồi thường Chỉ báo pin thấp HI 83.141 là một thiết bị cầm tay đo […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8424

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8424

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8424 Hanna HI 8424 Portable pH/ORP Meter with ATC and HOLD feature Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 8424 Tự động hiệu chuẩn Nhiệt độ tự động bồi thường Công nhận bộ đệm tự động Ba giá trị đệm tiêu chuẩn Thẻ hiệu […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991003

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991003 Hanna HI 991003 Portable pH/pH-mV/ORP and Temperature Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991003 Bộ cảm biến pH tra ™; Cho phép người dùng kiểm tra tình trạng điện bất cứ lúc nào Đa cấp màn hình LCD hiển thị, hiển […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991002

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991002

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991002 Hanna HI 991002 Portable Extended Range pH/ORP Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 991002 Đa cấp màn hình LCD hiển thị, hiển thị các phép đo hiện tại đồng thời với nhiệt độ hiện tại. Bài viết hướng dẫn trên màn […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9125

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9125

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9125 Hanna HI 9125 Portable pH/ORP Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9125 Người dùng lựa chọn “thời gian hiệu chuẩn ra” Tự động hiệu chuẩn Nhiệt độ tự động bồi thường Bài viết hướng dẫn trên màn hình LCD BEPS; (Pin […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126V

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126V

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126V Hanna HI 9126V pH/ORP Meter for Wine Analysis Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126V Dành riêng 3.00 pH đệm cho hiệu chuẩn trong khoảng pH rượu Điện làm tắc nghẽn chống Độc quyền chuẩn pH Kiểm tra ™ Giám sát tình […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126 Hanna HI 9126 Calibration Check™ Portable pH/ORP Meter Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 9126 Tiêu chuẩn pH Kiểm tra ™ Giám sát tình trạng điện cực Cửa hàng đo lường và thu hồi Backlit, màn hình LCD đa cấp Đồng hồ […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98150

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98150

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98150 Hanna HI 98150 Portable pH/ORP Meter with SMART Electrode Thông số kỹ thuật Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98150 Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98150 Tiêu chuẩn pH tra ™ Chẩn đoán điện Không thấm nước Đến năm […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98160

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98160

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98160 Hanna HI 98160 Portable pH/ORP Meter with Calibration Check™ Thông số kỹ thuật Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98160 Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98160 Tiêu chuẩn pH Kiểm tra ™ Năm điểm pH chuẩn với bảy bộ […]

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98183

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98183

Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98183 Hanna HI 98183 pH/ORP Waterproof Portable Meter Thông số kỹ thuật Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98183 Tính năng Máy đo PH ORP cầm tay Hanna HI 98183 Tiêu chuẩn pH Kiểm tra ™ Tình trạng điện cực trên màn hình hiển thị […]