Tag Archives: Nhiệt kế

Nhiệt kế thực phẩm Lavatools PT09

Nhiệt kế thực phẩm Lavatools PT09

Nhiệt kế thực phẩm Lavatools PT09: Đo nhiệt độ thịt hiệu quả PT09 là nhiệt kế thực phẩm từ Lavatools. Được thiết kế để cung cấp các phép đo nhiệt độ chính xác chỉ trong 5 giây ở tất cả các nhiệt độ thực phẩm nấu ăn thông thường. Đây là một nhiệt kế đọc ngay […]

Nhiệt kế Tenmars TM-80N / TM-82N K/J

Nhiệt kế Tenmars TM-80N / TM-82N K/J Mô tả Nhiệt kế Tenmars TM-80N / TM-82N K/J – Dual LCD 5-digit display. – Single input (TM-80N), dual input (TM-82N). – Auto power off with disable function (15 minutes). – Max/Min/Avg/Hold function keys. – °C/°F switchable. – REL, OFFSET, T1-T2 (TM-82N) . Specification: Model TM-80N / TM-82N Temperature […]

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935005

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935005 Hanna HI 935005 K-Type Waterproof Thermocouple Thermometer Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935005 Thông số kỹ thuật Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935005 Tính năng: Độ chính xác cao ± 0,2% Vỏ chống thấm nước Cao / thấp chức năng Ngay lập tức ° […]

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935002

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935002 Hanna HI 935002 2-Channel, K-Type Thermocouple Thermometer Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935002 Thông số kỹ thuật Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 935002 Tính năng: Kênh đầu vào kép Một điểm chuẩn Độ chính xác cao ± 0,2% Vỏ chống thấm nước Cao / […]

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9241

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9241 Hanna HI 9241 Foodcare Thermistor Thermometer  with Pre-Calibrated Probe Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9241 Thông số kỹ thuật Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9241 Tính năng: Độ chính xác cao ± 0.4 ° C Kiểm tra hiệu chuẩn ™ lúc khởi động Thiếu […]

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Hanna HI 9063

Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9063 HI 9063 Heavy-duty K-Type Thermocouple Thermometer HI 9063 K-Type cặp nhiệt Nhiệt kế Thiết bị đo nhiệt độ Hanna HI 9063 Tính năng: Tự động tính toán kết quả đo khác nhau giữa các lần đo. Nâng cao độ chính xác. Máy được thiết kế với vỏ chống thấm […]