Lưu trữ thẻ: Tenmars TM-202

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-201

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-201 Mô Tả  Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-201. – Theo tiêu chuẩn JISC1609:. 1993 và CNS 5119 thông số kỹ thuật chung dòng A. – Phản ứng quang phổ gần CIE hiệu quả quang phổ phát sáng – Đo cường độ chiếu sáng trong đơn vị […]

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-202

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-202 Mô Tả  Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-202. – Theo tiêu chuẩn JISC1609:. 1993 và CNS 5119 thông số kỹ thuật chung dòng A. – Phản ứng quang phổ gần CIE hiệu quả quang phổ phát sáng – Đo cường độ chiếu sáng trong đơn […]