Lưu trữ thẻ: Testo 360

Thiết bị phân tích khí thải Testo 360

Thiết bị phân tích khí thải Testo 360

Thiết bị phân tích khí thải Testo 360 Thông số kỹ thuật Thiết bị phân tích khí thải Testo 360 Thiết bị phân tích khí thải testo 360 được trang bị với cell đo O2, CO, CO2, NO, NO2, S2O, HC, đo áp suất chênh lệch, nhiệt độ và đặt biệt là đo được độ ẩm […]