Lưu trữ thẻ: Thiết bị đo vận tốc gió trong đường ống Testo 405

Thiết bị đo vận tốc gió trong đường ống Testo 405

Thiết bị đo vận tốc gió trong đường ống Testo 405

Thiết bị đo vận tốc gió trong đường ống Testo 405 T esto 405 thermal anemometer with duct holder, incl. attachment clip and batteries Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió trong đường ống Testo 405 testo 405 là một máy đo gió nhiệt với một kính thiên văn xử lý (tối đa mở […]