Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A

Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A

Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A

Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A
Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A

Mô tả Thiết bị dò điện áp Laserliner 083.050A

  • Dò điện áp không tiếp xúc, xác định tín hiệu truyền tải bởi người nhận
  • Truy tìm nhanh chóng của các mạch điện lạc
  • Vị trí của dòng trong mạch lạc,mạch điện sống
  • Phát hiện của các mạch cầu chì trong cài đặt trực tiếp
  • RX, với giai điệu tín hiệu âm thanh để định vị đối tượng đo
  • Transmitter nguồn điện trực tiếp từ dây cáp điện phải được kiểm tra = đo lường điều kiện hoạt động
  • Receiver với điều chỉnh độ nhạy cho việc tinh chỉnh tối ưu
  • Ổ cắm adapter cho thử nghiệm trực tiếp và nhanh chóng trong cài đặt xây dựng
  • Đèn E27 bộ chuyển đổi để thử nghiệm trực tiếp và nhanh chóng trong mạch đèn

Technical data Laserliner 083.050A

TRANSMITTER AC-TRACER TX
POWER SUPPLY 200-240V AC, 50-60 Hz
OVERVOLTAGE CATEGORY CAT III 300V, pollution degree 2
DIMENSIONS (W x H x D) 50 x 80 x 32 mm
WEIGHT 54 g
RECEIVER AC-TRACER RECV
MEASURING RANGE 0…5 cm measuring depth
POWER SUPPLY 1 x 9V block, IEC LR6, Alkali
DIMENSIONS (W x H x D) 68 x 165 x 36 mm
WEIGHT (incl. battery) 155 g