Thiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300

Thiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300

4-Wire Earth Ground Resistance Tester Kit

Measure earth ground in 4 ranges from 2 to 2000 Ohm

Thiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300
Thiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300

Các chức năng Thiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300

  • 4-wire, 3-wire, và thử nghiệm 2-wire
  • Lớn hai dòng LCD
  • Tự động I (hiện tại) và P (tiềm năng) tăng đột biến kiểm tra
  • Kiểm tra Giữ chức năng cho hoạt động dễ dàng
  • Autoranging, Tự động Zero, điều chỉnh, Data Hold và tự động tắt nguồn
  • AC Trái đất áp
  • Overrange và dấu hiệu cho thấy pin thấp
  • Hoàn thành với các thử nghiệm dẫn với clip cá sấu, 4 quầy bar trái đất phụ trợ, trường hợp khó khăn thực, và 8 pin AA 1.5V

Cho số kỹ thuật hoàn chỉnh, xin vui lòng tải về các thông số kỹ thuật sản phẩm (không có sẵn cho một số phụ kiện)

 

truy cap http://tktech.vn để muaThiết bị đo điện trở đất 4 dây Extech GRT300