Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH

Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH

Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH

Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH
Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH:

 

 • HOT WIRE ANEMOMETER, + air flow (CMM, CFM) Model: YK-2004AH

  • Air velocity, Air flow, Temperature

  • Hot wire anemometer, high precision for low air velocity measurement. Telescope probe.

  • 0.2 to 20.0 m/s. CMM, CFM.

  • Max., Min., Data hold.

  • RS-232 computer interface.

  • Jumbo LCD, unit with dot matrix display.

  • DC 1.5V (UM-3, AA) x 4 PCs or DC 9V adapter in.

  • Size: 203 x 76 x 38 mm.

Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH
Thiết bị đo gió LUTRON YK 2004AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.