Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM

Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM

Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM

Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM
Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM:

 

  •   Range: 0.4 to 25.0 m/s.
  • m/s, ft/min, km/h, knots, mile/h, Temp..
  • Temp: -10 to 50 oC, oC/oF.
  • RS232, Hold, Record (Max., Min.)
Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM
Thiết bị đo gió LUTRON YK 80AM