Thiết bị đo góc – mặt phẳng Laserliner RX 51 – 033.20.1

Thiết bị đo góc – mặt phẳng Laserliner RX 51 – 033.20.1

Thiết bị đo góc - mặt phẳng Laserliner RX 51 - 033.20.1
Thiết bị đo góc – mặt phẳng Laserliner RX 51 – 033.20.1

Mô tả  Laserliner RX 51 – 033.20.1

Với RX-READY, các đường bằng laser pulsate ở một tần số cao. Pulsation này cho phép
mở rộng phạm vi để phát hiện dòng laser lên đến tối đa là 50 m.

  • Việc thiết lập mặt bằng bằng tia laser cho phép thiết bị được gắn vào làm bằng mặt phẳng.

Technical data Laserliner RX 51 – 033.20.1

DIMENSIONS (WxHxD)51 x 150 x 27 mm
WEIGHT0.2 kg
POWER SUPPLY1 x 9V block
LASER RECEPTION RANGEmax. 50 m radius