Lutron AM-402 – Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Ampe kìm Lutron AM-402

Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

ANEMOMETER ADAPTER

Lutron AM-402 - Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Thông số kỹ thuật thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402:

ANEMOMETER ADAPTER
Model : AM-402
* Measurement : m/s, km/h, ft/min, knots.
* Output : 1 mV per 1 m/s, per 1 km/h, per 100 ft/min, per 1 knots.
* Size : 100x50x25 mm, Sensor-72 mm Dia.

Bộ chuyển đổi máy đo gió Lutron AM-402
Để hợp tác với DMM dải 200 mV, được sử dụng làm máy đo gió để kiểm tra hệ thống điều hòa không khí và hệ thống sưởi, đo vận tốc không khí, tốc độ gió, v.v.

Tìm với google Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402

Thiết bị đo tốc độ gió Lutron AM-402,

Thiết bị đo tốc độ gió,

Lutron AM-402