Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159

Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159

Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159

INSULATION / WITHSTANDING HiTESTER 3159

Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159
Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%203154,%203158,%203159.pdf”

icon=”download2″]Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159

 Chịu được phần kiểm tra

Kiểm tra điện áp 0 đến 2,5 kV / 0 đến 5,0 kV AC, cấu hình tầm dual-500 VA (30 phút đánh giá)
Điện áp thiết lập Tự thiết lập
Waveform / Tần số Tương tự như các dạng sóng nguồn cung cấp năng lượng, đồng bộ với các nguồn cung cấp năng lượng
Điện áp mét Độ chính xác: ± 1,5% fs (kỹ thuật số), ± 5% fs (analog, fs = 5 kV)
Đo dòng điện 0,01 mA đến 120 mA, (Giá trị trung bình sửa chữa, hiệu quả giá trị số hiển thị)
Dải đo 2 mA / 8 mA (0,01 mA độ phân giải), 32 mA (0,1 mA độ phân giải), 120 mA (1 mA độ phân giải)
Judgment chức năng Window so sánh phương pháp (kỹ thuật số thiết lập)

Cách điện thử nghiệm phần

Kiểm tra điện áp 500 V DC, 1000 V DC
Đánh giá kiểm định hiện hành 1 đến 1,2 mA, ngắn mạch hiện tại: 4 đến 5 mA (500 V), 2 đến 3 mA (1000 V)
Phạm vi đo, độ chính xác 0,5 MW đến 999 MW (500 V), 1 MW đến 999 MW (1000 V): ± 4% rdg, 1000 MW đến 2000 MW: ± 8% rdg.
Judgment chức năng Window so sánh phương pháp (kỹ thuật số thiết lập)

Hẹn giờ phần

Thiết lập phạm vi, độ chính xác 0,5 đến 999 giây, (0,5 đến 99,9 giây: ± 50 msec, 100 đến 999 giây: ± 0,5 giây)
Thời gian trễ 0,5 giây (ở cách thử nghiệm)

Phần chung

Hiển thị Ống huỳnh quang hiển thị (kỹ thuật số), Refresh rate: hơn 2 lần / giây
Moniter chức năng Sản lượng điện áp, phát hiện hiện tại, cách nhiệt kháng
Nguồn cung cấp 100 V AC, (50/60 Hz), 800 VA tối đa
220 V AC, 50/60 Hz [3159-02]
Kích thước, khối lượng 320 mm (12,60) mm × 155 W (6,10) H × 330 mm (12,99) D, 18 kg (634,9 oz)
Phụ kiện đi kèm HV THI LEAD 9615 (bên cạnh và trở về điện áp cao) × 1, dây điện × 1, sách hướng dẫn × 1


TKTECH.VN Cung cấp Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159, INSULATION / WITHSTANDING HiTESTER 3159

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm khác của Fluke, Hioki