Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A

Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A

Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A

Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A
Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A

Mô tả Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.020A

  • Đáng tin cậy và kiểm tra nhanh chóng điện áp với điện áp thông dụng nhất
  • Tự động điện áp AC và kiểm tra điện áp DC
  • Tự động đo trong phạm vi và chức năng chuyển đổi để thử nghiệm trực tiếp và đo lường
  • CAT III – 600V – có thể được sử dụng để đo suốt quá trình lắp đặt xây dựng
  • Hoạt động mà không cần pin

Technical data Laserliner 083.020A

VOLTAGE RANGES 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V AC +/-6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V DC
FREQUENCY RANGE 50/60HZ
LED INDICATOR 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V Polarity plus/minus
TOLERANCE -30% to 0% of reading
RESPONSE TIME < 0.1 s, LED
OVERVOLTAGE CATEGORY CAT III – 600V, pollution degree 2
TYPE OF PROTECTION IP 64
POWER CONSUMPTION max. 30 mA (cycle: 5% switch-on duration / 10 min.)
OPERATING TEMPERATURE -10 °C…55 °C
WEIGHT 115 g