Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100

Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100

Tone Generator and Amplifier Probe Kit

Heavy duty kit with audible tone easily identifies wires or cables

Các tính năng Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100

Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100
Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100
 • Các thử nghiệm cho quần short, mở ra, miswires và đảo chiều
 • Kiểm tra EIA/TIA568A và 568B và 10Base-T
 • Lá chắn phát hiện kiểm tra tính toàn vẹn lá chắn
 • Kiểm tra cài đặt hệ thống dây điện và dây cáp nhảy
 • “F” kết nối cho xử lý sự cố CAT5 cài đặt đồng trục
 • Các thử nghiệm cho CAT5 sẽ mở ra và quần soóc
 • Kiểm tra CAT5 chiều dài cáp từ 3 đến 600ft (0,9 đến 183m)

Cho số kỹ thuật hoàn chỉnh, xin vui lòng tải về các thông số kỹ thuật sản phẩm (không có sẵn cho một số phụ kiện)

Hãng sản xuất: EXTECH  – Mỹ

Bảo hành: 12 tháng

 • Tests for shorts, opens, miswires and reversals
 • Tests EIA/TIA568A and 568B and 10Base-T
 • Shield detection tests shield integrity
 • Tests installed wiring and jumper cables
 • “F” connector for troubleshooting CATV coaxial installations
 • Tests for opens and shorts
 • Tests cable lengths from 3 to 600ft (0.9 to 183m)
truy cap http://tktech.vn để mua Thiết bị kiểm tra mạng Extech CT100