Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20

Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20

Ampe kìm Hioki 3288-20 có thiết kế nhỏ gọn chuyên nghiệp với hiệu suất làm việc rất tốt. Sẽ rất lý tưởng cho các kỹ sư kiểm tra điện có tính di chuyển nhiều, với các chức năng đo:

 • AC/DC Vol
 • AC/DC current
 • Đo Ohm
 • Crest factor

Tính năng khác

 • Đo liên tục + buzzer
 • Data hold
 • Auto power save
 • Auto zero (DC A)

Cung cấp bao gồm: hướng dẫn sử dụng, dây đo, bao đựng máy.

Thông số kỹ thuật của ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20

 • DC Current: 100.0/ 1000 A, Sai số: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
 • AC current: 100.0/ 1000 A, (10 Hz to 500 Hz, True RMS), Sai số: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
 • DC voltage: 419.9 mV ~ 600 V, 5 ranges, Sai số: ±1.3 % rdg. ±4 dgt.
 • AC voltage: 4.199 V to 600 V, 4 ranges, Sai số: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz, True RMS)
 • Điện trở: 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 ranges, Sai số: ±2 % rdg. ±4 dgt.
 • Crest factor: 3 hoặc nhỏ hơn (2 tại thang đo 1000 A, 1.5 at Voltage)
 • Nguồn: 1 viên pin CR2032, hoạt động liên tục 35h
 • Đường kính kìm: φ 35 mm