Ampe kìm AC/DC Hioki 3288 (1000A/600V)

Ampe kìm Hioki 3288

Ampe kìm Hioki 3288 được thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt, hiệu suất làm việc cao – ổn định. Máy với các chức năng đo:

 • AC/DC Vol
 • AC/DC Current
 • Đo Ohm

Tính năng khác

 • Liên tục: (50 Ω ±40 Ω)
 • Data hold
 • Auto power save
 • Auto zero (DC A)

Cung cấp bao gồm: hướng dẫn sử dụng, dây đo, bao đựng máy.

Thông số kỹ thuật của ampe kìm Hioki 3288

 • DC Current: 100.0/ 1000 A, Sai số: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
 • AC current: 100.0/ 1000 A, (10 Hz to 500 Hz, True RMS), Sai số: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.
 • DC voltage: 419.9 mV ~ 600 V, 5 ranges, Sai số: ±1.3 % rdg. ±4 dgt.
 • AC voltage: 4.199 V to 600 V, 4 ranges, Sai số: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 ~ 500 Hz, True RMS)
 • Điện trở: 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 ranges, Sai số: ±2 % rdg. ±4 dgt.
 • Nguồn: 1 viên pin CR2032, hoạt động liên tục 60h
 • Đường kính kìm: φ 35 mm