Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

300A AC Analog Clamp Meter

Analog AC Clamp Meter with Rotary Scale and Pointer Lock

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300
Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

Các tính năng Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

  • Đơn chức năng / phạm vi chuyển đổi cho hoạt động dễ dàng một mặt
  • Rotary Scale với Khóa Pointer đóng băng đọc trên màn hình
  • Hàm mở ra đến 1,5 “(38mm)
  • AC / DC điện áp và đo lường kháng
  • Bằng không điều chỉnh

Dòng điện AC6,15, 60, 150, 300A

Điện áp AC300, 600V

Điện áp DC 75V

Điện trở 2k

tần số làm việc  50 to 400HzKT/

trọng lượng    9×2.8×1.5″ (230x72x37mm)/14.5oz (416g)

Tìm với google Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300,

Ampe kìm đo dòng AC,

EXTECH AM300,

Clamp meter

truy cap http://tktech.vn để mua Ampe kìm đo dòng AC EXTECH AM300