Ampe kìm TENMARS TM-1004

Ampe kìm TENMARS TM-1004

Ampe kìm TENMARS TM-1004

Ampe kìm TENMARS TM-1004
Ampe kìm TENMARS TM-1004

Thông số kỹ thuật  TENMARS TM-1004:

– Dải đo:
+ Dòng điện AC/DC: 0~400A
+ Điện áp AC/DC: 0~600V
– Đường kính dây đo được: 30mm
– Chỉ thị pin yếu
– Dải đo:
+ Dòng điện AC: 0.01~400A
+ Điện áp AC: 0.1~600V
– Đường kính dây đo được: 30mm