Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy đo độ rung được hiểu  một thiết bị được sử dụng để kiểm tra sự rung động của máy móc hay động cơ. Thiết bị này kiểm tra máy móc ở các thông số: vận tốc rung, gia tốc rung, tần số rung hoặc biên độ rung của động cơ hoặc máy móc thiết bị