Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200
Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6200 :

INSULATION TESTER Model: DI-6200

• Mega ohm: 200M/500V, 1000M/1000V, Ohms – 200 ohm.

• Battery power (UM3 x 8), 18 mm LCD.

LUTRON-CACHDIEN-DI-6200

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.