Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300
Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300:

INSULATION TESTER Model: DI-6300

 • 200 M ohm (100V), 200 M ohm (250V), 200 M ohm (500V), 1000M ohm (1000V), ACV, 200 ohms, continuity beeper.

• Short circuit, 2.8 mA high driving current.

• Size: 160 x 120 x 85 mm. Model: DI-6300A

• Same as DI-6300, but with 2000 M ohm (1000V).

 

ALUTRON-CACHDIEN-DI-6300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *