Đo điện trở cách điện SEW ST 2551

Đo điện trở cách điện SEW ST 2551

Đo điện trở cách điện SEW ST 2551
Đo điện trở cách điện SEW ST 2551

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện SEW ST 2551:

 • Insulation Resistance
 • Test Voltage (DC V) : 250/500/1000V
 • Measuring Ranges (Auto) : 0-20/0-200/0-2000M Ohm
 • Accuracy : 20M Ohm : +/- (1.5%rdg+2dgt)
 • Accuracy : 200M Ohm : +/- (2.5%rdg+2dgt)
 • Accuracy : 2000M Ohm : +/- (5%rdg+3dgt)
 • Continuity Measuring Ranges : 20/200/2K Ohm
 • Continuity Accuracy : 20 Ohm : +/- (2%rdg+4dgt)
 • Continuity Accuracy : 200 Ohm : +/- (1.5%rdg+2dgt)
 • Continuity Accuracy : 2K Ohm : +/- (1.5%rdg+2dgt)
 • AC Voltage Measuring Range : 0-600V +/-(1.5%rdg+2dgt)

2551

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *