Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510
Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510:

• Taut band movement for high accuracy.
• Low resistance range: 0.5A/250V, 5Ø x 20mm.
• ~V range: AC 600V rms..

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510
Đo điện trở cách điện TENMARS YF 510