Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A

Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A
Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A:

  • Same as DI-6300, but with 2000 M ohm (1000V).
  • Test lead TL-88 and alligator clips AL-05 are included
LUTRON-CACHDIEN-DI-6300
Đo điện trở cách điện LUTRON DI 6300A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.