Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8829

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8829

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8829

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8829
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8829

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8829 :

 

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8835
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835