Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8835

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8835
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835 :

 

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí AZ 8835
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí AZ 8835