Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3015

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON HT 3015

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3015

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON HT 3015
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3015

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 3015:

  • HUMIDITY METER, Dew point, Temp., RS232 Model: HT-3015
  • Measurement : Humidity, Temp., Dew point
  • Resolution : 0.01 %RH, 0.01 degree.
  • 1000 data logger no., RS232 interface.
  • Fast response time.
  • Separate probe.
  • LCD display, 006P DC 9V battery.
  • Size: 180 x 72 x 32 mm.

 

Electrical Specifications  (23± 5 )

Humidity/ Temperature
 

 

Humidity

Range 10 % to 95 % R.H.
Resolution 0.01 % R.H.
Accuracy ≧70% RH :

± (3% reading + 1% RH).

< 70% RH :

± 3% RH.

 

 

Temperature

Range 0 ℃ to 50 ℃,32 ℉ to 122 ℉.
Resolution 0.01 degree
Accuracy ℃ – ± 0.8 ℃.

℉ – ± 1.5 ℉.

 

HT-3015HA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.