Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 305

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON HT 305

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 305

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON HT 305
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 305

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON HT 305:

• POCKET HUMIDITY METER Economical type Model: HT-305

• Measurement: Humidity, Temp., Dew point • Pocket and compact housing case.

• Fast response time.

• Humidity: 5 to 95 %RH, Temp. : 0 to 50 oC.

• Resolution: 0.1 %RH, o.1 degree.

• DC 9V battery (006P).

• Separate probe.

• Size: 135 x 60 x 33 mm.

HT-305
HT-305

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.