Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON PHB 318

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON PHB 318

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON PHB 318

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON PHB 318
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON PHB 318

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON PHB 318:

Barometer: 10 to 100hPa, mmHg, inHg
Humidity : 10% to 95% RH, Dew
Temperature : 0 to 5050 oC, oC/oF
All in one, pen type, easy carryout
Hold, record (max, min)
DC 1.5V battery (UM-4, AAA)x4

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí LUTRON PHB 318
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí LUTRON PHB 318

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.