Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 100

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO AQ 100

Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 100

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO AQ 100
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 100:

Đo Nhiệt độ - độ ẩm không khí KIMO AQ 100
Đo Nhiệt độ – độ ẩm không khí KIMO AQ 100