Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166 :

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6166