Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6167