Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770 :

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA CD 770