Đồng hồ đo RLC Tenmars YF-78

Đồng hồ đo RLC Tenmars YF-78

Đồng hồ đo RLC Tenmars YF-78

Đồng hồ đo RLC Tenmars YF-78
Đồng hồ đo RLC Tenmars YF-78

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo RLC :

– ACV: 200mV/2V/20V/200V/750V
– Độ phân giải tương ứng: 100μV/1mV/10mV/100mV/1V
– Độ chính xác (40Hz – 500Hz): ±(1.2%+4)/±(1.5%+4)
– ACA: 200μA/20mA/200mA/10A
– Độ phân giải tương ứng: 10nA/10μA/ 100μA/10mA
– Độ chính xác: ±(1.2%+3)/±(2.5%+3)60s
– DCV: 200mV/2V/20V/200V/1000V
– Độ phân giải: 100μV/1mV/10mV/100mV/1V
– Độ chính xác: ±(0.5%+1)/±(0.5%+3)
– DCA: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A
– Độ phân giải: 100μV/1μA/10μA/100μA/10mA
– Độ chính xác: ±(1.2%+3)/±(2.5%+2)60s
– Đo điện trở: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
-Tần số: 2KHz/ 20KHz/ 200KHz/ 2MHz/ 10MHz
– Đo điện dung: 2000μF
– Kiểm tra diode: 1mV/ 0.7mA