Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1230