Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 402