Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 401