Kimo Black Ball – Thiết bị đo nhiệt kế

Kimo Black Ball - Thiết bị đo nhiệt kế

Kimo Black Ball – Thiết bị đo nhiệt kế

Kimo Black Ball - Thiết bị đo nhiệt kế
Kimo Black Ball – Thiết bị đo nhiệt kế

Tính năng Kimo Black Ball – Thiết bị đo nhiệt kế

Đen bóng Nhiệt kế là để đo nhiệt độ rạng rỡ.
Cầu rỗng bằng đồng, Ø 150 mm, độ dày 6/10 mm.

Thông số kỹ thuật

Hệ thống hộp nhồi cho sự cố định của Pt100 hoặc vỏ ở trung tâm của hình cầu.
Spheer bao phủ bởi thảm màu đen sơn nhiều lớp. Nhiệt độ cao 600 ° C với 0,95 coffecient phát thải trung bình.
Tuân theo các recommandations của NF ISO 7726 Std quan đến “môi trường nhiệt”, X35-201 và X35- 202 Std so với “hạn chế nhiệt của người đàn ông làm việc”.

Protection sheath In brass, length 350 mm, ø12 mm, equipped with a
suspension ring
Measuring range From 0 to 60 °C
Accuracy 0.5°C
Scale length 260 mm
Total length 550 mm
Weigth 400 g
Class and range On demand
Number of wire 3 oru 4 wires
Type K, J, N on demand
Measuring range From -50 to +200°C