KIMO KTT 310 – Máy đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm KTT 310

KIMO KTT 310 – Máy đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm KTT 310

KIMO KTT 310 - Máy đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm KTT 310
KIMO KTT 310 – Máy đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm KTT 310

Thông số kỹ thuật KIMO KTT 310 – Máy đo, ghi nhiệt độ, độ ẩm KTT 310

Thermocouple temperature datalogger.
2 thermocouple external inputs.

Characteristics

  • 2 thermocouple external inputs
  • IP54 casing
  • 100,000 measurement points
  • 2-line display
  • 2 configurable setpoints alarms
  • Magnetic mounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *