Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

  Panme đo ngoài cơ, outside micrometer,103-138 Micrometer,Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

 Thông tin sản phẩm về Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo :

OUTSIDE MICROMETER

  1. Name of product: Dial Outside Micrometer
  2. Model: 103-138
  3. Maker:Mitutoyo
  4. Specification:

 

Model Range Accuracy Graduation
103-137 0 – 25 mm ± 2 µm 0.01 mm
103-138 25 – 50 mm ± 2 µm 0.01 mm
103-139-10 50 – 75 mm ± 2 µm 0.01 mm
103-140-10 75 – 100 mm ± 3 µm 0.01 mm
103-141-10 100 – 125 mm ± 3 µm 0.01 mm
103-142-10 125 – 150 mm ± 3 µm 0.01 mm
103-143-10 150 – 175 mm ± 4 µm 0.01 mm
103-144-10 175 – 200 mm ± 4 µm 0.01 mm
103-145-10 200 – 225 mm ± 4 µm 0.01 mm
103-146-10 225 – 250 mm ± 5 µm 0.01 mm
103-147-10 250 – 275 mm ± 5 µm 0.01 mm
103-148-10 275 – 300 mm ± 5 µm 0.01 mm
103-129 0 – 25 mm ± 2 µm 0.01 mm
103-130 25 – 50 mm ± 2 µm 0.01 mm

 

TKTECH.VN cung cấp các loại thiết bị Mitutoyo

Tìm kiếm google với Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.