Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

  Panme đo ngoài cơ, outside micrometer,103-138 Micrometer,Mitutoyo

Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo
Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo

 Thông tin sản phẩm về Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo :

OUTSIDE MICROMETER

  1. Name of product: Dial Outside Micrometer
  2. Model: 103-138
  3. Maker:Mitutoyo
  4. Specification:

 

ModelRangeAccuracyGraduation
103-1370 – 25 mm± 2 µm0.01 mm
103-13825 – 50 mm± 2 µm0.01 mm
103-139-1050 – 75 mm± 2 µm0.01 mm
103-140-1075 – 100 mm± 3 µm0.01 mm
103-141-10100 – 125 mm± 3 µm0.01 mm
103-142-10125 – 150 mm± 3 µm0.01 mm
103-143-10150 – 175 mm± 4 µm0.01 mm
103-144-10175 – 200 mm± 4 µm0.01 mm
103-145-10200 – 225 mm± 4 µm0.01 mm
103-146-10225 – 250 mm± 5 µm0.01 mm
103-147-10250 – 275 mm± 5 µm0.01 mm
103-148-10275 – 300 mm± 5 µm0.01 mm
103-1290 – 25 mm± 2 µm0.01 mm
103-13025 – 50 mm± 2 µm0.01 mm

 

TKTECH.VN cung cấp các loại thiết bị Mitutoyo

Tìm kiếm google với Panme đo ngoài cơ , outside micrometer,103-138- Micrometer, Mitutoyo