Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo

Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo

  Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo

Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo
Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo

 Thông tin sản phẩm về Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo :

OUTSIDE MICROMETER

  1. Name of product: Dial Outside Micrometer
  2. Model: 104-136A
  3. Maker:Mitutoyo
  4. Specification:            
Model Range Graduation Iterchangeable anvils
104-135A 0 – 150 mm 0.01 mm/ .001” 6 pcs
104-136A 150 – 300 mm 0.01 mm/ .001” 6 pcs

 

TKTECH.VN cung cấp các loại thiết bị Mitutoyo

Tìm kiếm google với Panme Đo Ngoài, Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo ,

Outside Micrometers, 104-136A, Mitutoyo ,

104-136A, Mitutoyo ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.