Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm không khí Testo 184 H1

  • Model: 184 H1
  • Không giới hạn thời gian hoạt động
  • Tất cả trong một trình ghi nhật ký: dữ liệu đo lường PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính
  • Tuân thủ GxP, 21 CFR Phần 11 và HACCP
Danh mục: Hãng sản xuất: