Bộ Kit testo 400 đo chất lượng không khí IAQ

  • Đo nhiệt độ, đo CO2, độ ẩm, nhiễu loạn không khí
  • Kết nối bluetooth
  • Kết nối đầu dò riêng biệt
  • Đo áp suất không khí
  • Nhà sản xuất Testo Đức
  • Model Testo 400 kit